OJ là gì? Nghĩa của từ oj

OJ là gì?

OJ“Orange Juice” trong tiếng Anh.

OJ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OJ“Orange Juice”.

Orange Juice: Nước cam.

Một số kiểu OJ viết tắt khác:

O.J. Simpson: OJ Simpson.

Anishinaabe language: Ngôn ngữ Anishinaabe.
Ojibwa, mã ISO 639-1: oj.

Giải thích ý nghĩa của OJ

OJ có nghĩa “Orange Juice”, dịch sang tiếng Việt là “Nước cam”.