OJI là gì? Nghĩa của từ oji

OJI là gì?

OJI“Anishinaabe language” trong tiếng Anh.

OJI là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OJI“Anishinaabe language”.

Anishinaabe language: Ngôn ngữ Anishinaabe.
Ojibwa, mã ISO 639-2: oji.

Giải thích ý nghĩa của OJI

OJI có nghĩa “Anishinaabe language”, dịch sang tiếng Việt là “Ngôn ngữ Anishinaabe”.