OJT là gì? Nghĩa của từ ojt

OJT là gì?

OJT“On-the-Job Training” trong tiếng Anh.

OJT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OJT“On-the-Job Training”.

On-the-Job Training: Vào đào tạo nghề.

Giải thích ý nghĩa của OJT

OJT có nghĩa “On-the-Job Training”, dịch sang tiếng Việt là “Vào đào tạo nghề”.