OLS là gì? Nghĩa của từ ols

OLS là gì?

OLS“Operational Linescan System” trong tiếng Anh.

OLS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OLS“Operational Linescan System”.

Operational Linescan System: Hệ thống quét dòng hoạt động.

Giải thích ý nghĩa của OLS

OLS có nghĩa “Operational Linescan System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống quét dòng hoạt động”.