OMA là gì? Nghĩa của từ oma

OMA là gì?

OMA“Open Mobile Alliance” trong tiếng Anh.

OMA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OMA“Open Mobile Alliance”.

Open Mobile Alliance: Mở Liên Quân Mobile.

Một số kiểu OMA viết tắt khác:

Operations & Maintenance, Army: Vận hành & Bảo trì, Quân đội.

Giải thích ý nghĩa của OMA

OMA có nghĩa “Open Mobile Alliance”, dịch sang tiếng Việt là “Mở Liên Quân Mobile”.