OMB là gì? Nghĩa của từ omb

OMB là gì?

OMB“U.S. Office of Management and Budget” trong tiếng Anh.

OMB là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OMB“U.S. Office of Management and Budget”.

U.S. Office of Management and Budget: Văn phòng Quản lý và Ngân sách Hoa Kỳ.

Một số kiểu OMB viết tắt khác:

Ontario Municipal Board: Ủy ban thành phố Ontario.

Order of Mapungubwe in Bronze: Thứ tự của Mapungubwe bằng đồng.

Giải thích ý nghĩa của OMB

OMB có nghĩa “U.S. Office of Management and Budget”, dịch sang tiếng Việt là “Văn phòng Quản lý và Ngân sách Hoa Kỳ”.