OME là gì? Nghĩa của từ ome

OME là gì?

OME“Osaka Mercantile Exchange” trong tiếng Anh.

OME là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OME“Osaka Mercantile Exchange”.

Osaka Mercantile Exchange: Osaka Mercantile Exchange.

Giải thích ý nghĩa của OME

OME có nghĩa “Osaka Mercantile Exchange”, dịch sang tiếng Việt là “Osaka Mercantile Exchange”.