OMW là gì? Nghĩa của từ omw

OMW là gì?

OMW“On My Way” trong tiếng Anh.

OMW là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OMW“On My Way”.

On My Way: Trên đường của tôi.
Hoặc có thể hiểu "trên đường đến", "đang trên đường", "đang đi".

Một số kiểu OMW viết tắt khác:

Oh My Word: Ôi từ ngữ của tôi.
Tạm dịch theo nghĩa tiếng Việt là như vậy, nhưng thật ra cụm từ này dùng để thể hiện cảm xúc của người nói, chẳng hạn như: bất ngờ, kinh ngạc, giật mình...

Oxygen Music Works.
Tên của một hãng thu âm.

Object Management Workbench: Bàn làm việc quản lý đối tượng.

Oscillometric waveform: Dạng sóng dao động.

Giải thích ý nghĩa của OMW

OMW có nghĩa “On My Way”, dịch sang tiếng Việt là “Trên đường của tôi”.

Khi một người đang có cuộc hẹn và ai đó gọi cho họ để hỏi họ rằng đang ở đâu, với cách trả lời "on my way" thì nó có nghĩa là họ vẫn đang trên đường đến.