ONC là gì? Nghĩa của từ onc

ONC là gì?

ONC“Orthopaedic Nurse Certified” trong tiếng Anh.

ONC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ONC“Orthopaedic Nurse Certified”.

Orthopaedic Nurse Certified: Y tá chỉnh hình được chứng nhận.

Giải thích ý nghĩa của ONC

ONC có nghĩa “Orthopaedic Nurse Certified”, dịch sang tiếng Việt là “Y tá chỉnh hình được chứng nhận”.