ONS là gì? Nghĩa của từ ons

ONS là gì?

ONS“Operational Needs Statement” trong tiếng Anh.

ONS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ONS“Operational Needs Statement”.

Operational Needs Statement: Tuyên bố nhu cầu hoạt động.

Giải thích ý nghĩa của ONS

ONS có nghĩa “Operational Needs Statement”, dịch sang tiếng Việt là “Tuyên bố nhu cầu hoạt động”.