OPA là gì? Nghĩa của từ opa

OPA là gì?

OPA“Other Procurement, Army” trong tiếng Anh.

OPA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OPA“Other Procurement, Army”.

Other Procurement, Army: Mua sắm khác, Quân đội.

Giải thích ý nghĩa của OPA

OPA có nghĩa “Other Procurement, Army”, dịch sang tiếng Việt là “Mua sắm khác, Quân đội”.