OPEC là gì? Nghĩa của từ opec

OPEC là gì?

OPEC“Organization of the Petroleum Exporting Countries” trong tiếng Anh.

OPEC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OPEC“Organization of the Petroleum Exporting Countries”.

Organization of the Petroleum Exporting Countries: Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ.

Giải thích ý nghĩa của OPEC

OPEC có nghĩa “Organization of the Petroleum Exporting Countries”, dịch sang tiếng Việt là “Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ”.