OPF là gì? Nghĩa của từ opf

OPF là gì?

OPF“Orbiter Processing Facilities” trong tiếng Anh.

OPF là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OPF“Orbiter Processing Facilities”.

Orbiter Processing Facilities: Cơ sở xử lý quỹ đạo.

Một số kiểu OPF viết tắt khác:

Overseas Pakistanis Foundation: Tổ chức người Pakistan ở nước ngoài.

Otto Particulate Filter: Bộ lọc hạt Otto.

Oil Protection Force: Lực lượng bảo vệ dầu.

OPEN Process Framework: MỞ khung quy trình.

OpenProjectsFoundation.

Ore-Processing Facility: Cơ sở chế biến quặng.

Official Personnel Folders: Thư mục nhân sự chính thức.

Optimal Power Flow: Dòng điện tối ưu.

Outlooke Pointe Foundation: Tổ chức Outlooke Pointe.

Omu-Aran Peoples' Forum: Diễn đàn của người dân Omu-Aran.

Oceania Powerlifting Federation: Liên đoàn cử tạ châu Đại dương.

Open Packaging Format: Mở định dạng bao bì.

Open Planets Foundation: Mở nền tảng các hành tinh.

One Platform Foundation: Tổ chức One Platform.

Ocean Peacekeeping Force: Lực lượng gìn giữ hòa bình đại dương.

Giải thích ý nghĩa của OPF

OPF có nghĩa “Orbiter Processing Facilities”, dịch sang tiếng Việt là “Cơ sở xử lý quỹ đạo”.