OPN là gì? Nghĩa của từ opn

OPN là gì?

OPN“Oracle Partner Network” trong tiếng Anh.

OPN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OPN“Oracle Partner Network”.

Oracle Partner Network: Mạng đối tác Oracle.

Một số kiểu OPN viết tắt khác:

Osteopontin.

Open Patent Non-Assertion: Mở không xác nhận bằng sáng chế.

Orcutt Police Nunchaku: Côn nhị khúc cảnh sát Orcutt.

Open Projects Net: Mở mạng dự án.

Olivary Pretectal Nucleus: Hạt nhân tiền bảo vệ Olivary.

Optics & Photonics News: Tin tức Quang học & Quang tử.

Operator Type-N: Nhà điều hành Loại-N.

Old People's Network: Mạng lưới người già.

Giải thích ý nghĩa của OPN

OPN có nghĩa “Oracle Partner Network”, dịch sang tiếng Việt là “Mạng đối tác Oracle”.