OPSEC là gì? Nghĩa của từ opsec

OPSEC là gì?

OPSEC“Operations security” trong tiếng Anh.

OPSEC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OPSEC“Operations security”.

Operations security: Bảo mật hoạt động.

Một số kiểu OPSEC viết tắt khác:

Open Platform for Security: Nền tảng mở để bảo mật.

Giải thích ý nghĩa của OPSEC

OPSEC có nghĩa “Operations security”, dịch sang tiếng Việt là “Bảo mật hoạt động”.