ORI là gì? Nghĩa của từ ori

ORI là gì?

ORI“Oriya language” trong tiếng Anh.

ORI là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ORI“Oriya language”.

Oriya language: Ngôn ngữ Oriya.
mã ISO 639-2: ori.

Giải thích ý nghĩa của ORI

ORI có nghĩa “Oriya language”, dịch sang tiếng Việt là “Ngôn ngữ Oriya”.