ORR là gì? Nghĩa của từ orr

ORR là gì?

ORR“Objective Response Rate” trong tiếng Anh.

ORR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ORR“Objective Response Rate”.

Objective Response Rate: Tỷ lệ đáp ứng khách quan.

Một số kiểu ORR viết tắt khác:

Oak Ridge Reservation: Khu bảo tồn Oak Ridge.
US DOE.

Office of Rail Regulation: Văn phòng Quy định Đường sắt.
Chính phủ Vương quốc Anh.

Office of Refugee Resettlement: Văn phòng Tái định cư Người tị nạn.

Office of Research and Reports: Văn phòng Nghiên cứu và Báo cáo.

Operational Readiness Rate: Tỷ lệ sẵn sàng hoạt động.

Operational Readiness Review: Đánh giá mức độ sẵn sàng hoạt động.

Overall Response Rate: Tỷ lệ phản hồi tổng thể.

Outer Ring Road: Đường vành đai ngoài.

Oxygen Reduction Reaction: Phản ứng khử oxy.

Giải thích ý nghĩa của ORR

ORR có nghĩa “Objective Response Rate”, dịch sang tiếng Việt là “Tỷ lệ đáp ứng khách quan”.