OSCE là gì? Nghĩa của từ osce

OSCE là gì?

OSCE“Organization for Security and Co-operation in Europe” trong tiếng Anh.

OSCE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OSCE“Organization for Security and Co-operation in Europe”.

Organization for Security and Co-operation in Europe: Tổ chức An ninh và Hợp tác ở Châu Âu.

Giải thích ý nghĩa của OSCE

OSCE có nghĩa “Organization for Security and Co-operation in Europe”, dịch sang tiếng Việt là “Tổ chức An ninh và Hợp tác ở Châu Âu”.