OSETI là gì? Nghĩa của từ oseti

OSETI là gì?

OSETI“Optical SETI” trong tiếng Anh.

OSETI là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OSETI“Optical SETI”.

Optical SETI: SETI quang học.
cũng SETI quang học, SETI: tìm kiếm trí thông minh ngoài trái đất.

Giải thích ý nghĩa của OSETI

OSETI có nghĩa “Optical SETI”, dịch sang tiếng Việt là “SETI quang học”.