OSGEO là gì? Nghĩa của từ osgeo

OSGEO là gì?

OSGEO“Open Source Geospatial Foundation” trong tiếng Anh.

OSGEO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OSGEO“Open Source Geospatial Foundation”.

Open Source Geospatial Foundation: Quỹ không gian địa lý nguồn mở.

Giải thích ý nghĩa của OSGEO

OSGEO có nghĩa “Open Source Geospatial Foundation”, dịch sang tiếng Việt là “Quỹ không gian địa lý nguồn mở”.