OSIRIS là gì? Nghĩa của từ osiris

OSIRIS là gì?

OSIRIS“Optical, Spectroscopic, and Infrared Remote Imaging System” trong tiếng Anh.

OSIRIS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OSIRIS“Optical, Spectroscopic, and Infrared Remote Imaging System”.

Optical, Spectroscopic, and Infrared Remote Imaging System: Hệ thống chụp ảnh từ xa quang học, quang phổ và hồng ngoại.
hệ thống thiên văn trên tàu vũ trụ Rosetta.

Một số kiểu OSIRIS viết tắt khác:

Optical System for Imaging and low Resolution Integrated Spectroscopy: Hệ thống Quang học cho Hình ảnh và Quang phổ Tích hợp Độ phân giải thấp.
hệ thống thiên văn trên Gran Telescopio Canarias trên đất liền.

Giải thích ý nghĩa của OSIRIS

OSIRIS có nghĩa “Optical, Spectroscopic, and Infrared Remote Imaging System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống chụp ảnh từ xa quang học, quang phổ và hồng ngoại”.