OTA là gì? Nghĩa của từ ota

OTA là gì?

OTA“Occupational Therapy Assistant” trong tiếng Anh.

OTA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OTA“Occupational Therapy Assistant”.

Occupational Therapy Assistant: Trợ lý Trị liệu Nghề nghiệp.

Một số kiểu OTA viết tắt khác:

Office of Technology Assessment: Văn phòng Đánh giá Công nghệ.

Orthodontic Technicians Association: Hiệp hội kỹ thuật viên chỉnh nha.

Giải thích ý nghĩa của OTA

OTA có nghĩa “Occupational Therapy Assistant”, dịch sang tiếng Việt là “Trợ lý Trị liệu Nghề nghiệp”.