OTB là gì? Nghĩa của từ otb

OTB là gì?

OTB“Off The Ball” trong tiếng Anh.

OTB là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OTB“Off The Ball”.

Off The Ball: Tắt bóng.

Một số kiểu OTB viết tắt khác:

Offtrack Betting: Cá cược ngoại tuyến.

Giải thích ý nghĩa của OTB

OTB có nghĩa “Off The Ball”, dịch sang tiếng Việt là “Tắt bóng”.