OTE là gì? Nghĩa của từ ote

OTE là gì?

OTE“On-Target Earnings” trong tiếng Anh.

OTE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OTE“On-Target Earnings”.

On-Target Earnings: Thu nhập đạt mục tiêu đề ra.
Thuật ngữ thường được sử dụng trong lĩnh vực bán hàng, kinh doanh.

Một số kiểu OTE viết tắt khác:

Ocean Thermal Energy conversion: Chuyển đổi năng lượng nhiệt đại dương.

Optical Telescope Element: Thành phần kính viễn vọng quang học.

Ordinary Time Earnings: Thu nhập thời gian bình thường.

Giải thích ý nghĩa của OTE

OTE có nghĩa “On-Target Earnings”, dịch sang tiếng Việt là “Thu nhập đạt mục tiêu đề ra”.