OVC là gì? Nghĩa của từ ovc

OVC là gì?

OVC“Overcast” trong tiếng Anh.

OVC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OVC“Overcast”.

Overcast: U ám.
Mã METAR.

Một số kiểu OVC viết tắt khác:

Ohio Valley Conference: Hội nghị Thung lũng Ohio.

Giải thích ý nghĩa của OVC

OVC có nghĩa “Overcast”, dịch sang tiếng Việt là “U ám”.