OX là gì? Nghĩa của từ ox

OX là gì?

OX“Orient Thai Airlines” trong tiếng Anh.

OX là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OX“Orient Thai Airlines”.

Orient Thai Airlines: Hãng hàng không Orient Thai.
mã IATA.

Giải thích ý nghĩa của OX

OX có nghĩa “Orient Thai Airlines”, dịch sang tiếng Việt là “Hãng hàng không Orient Thai”.