OXC là gì? Nghĩa của từ oxc

OXC là gì?

OXC“Optical cross-connect” trong tiếng Anh.

OXC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OXC“Optical cross-connect”.

Optical cross-connect: Kết nối chéo quang học.

Giải thích ý nghĩa của OXC

OXC có nghĩa “Optical cross-connect”, dịch sang tiếng Việt là “Kết nối chéo quang học”.