OXR là gì? Nghĩa của từ oxr

OXR là gì?

OXR“IATA code for Oxnard Airport” trong tiếng Anh.

OXR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OXR“IATA code for Oxnard Airport”.

IATA code for Oxnard Airport: Mã IATA cho Sân bay Oxnard.

Giải thích ý nghĩa của OXR

OXR có nghĩa “IATA code for Oxnard Airport”, dịch sang tiếng Việt là “Mã IATA cho Sân bay Oxnard”.