OYJ là gì? Nghĩa của từ oyj

OYJ là gì?

OYJ“Julkinen osakeyhtiö” trong tiếng Anh.

OYJ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OYJ“Julkinen osakeyhtiö”.

Julkinen osakeyhtiö: Julkinen osakeyhtiö.
tiếng Phần Lan, "công ty cổ phần đại chúng".

Giải thích ý nghĩa của OYJ

OYJ có nghĩa “Julkinen osakeyhtiö”, dịch sang tiếng Việt là “Julkinen osakeyhtiö”.