P2 là gì? Nghĩa của từ p2

P2 là gì?

P2“Pollution prevention” trong tiếng Anh.

P2 là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng P2“Pollution prevention”.

Pollution prevention: Phòng ngừa ô nhiễm.

Một số kiểu P2 viết tắt khác:

Project 2: Dự án 2.

Pulmonary valve: Van phổi.

Second pulse: Xung thứ hai.

Squared prime: Số nguyên tố bình phương.

Giải thích ý nghĩa của P2

P2 có nghĩa “Pollution prevention”, dịch sang tiếng Việt là “Phòng ngừa ô nhiễm”.