PAB là gì? Nghĩa của từ pab

PAB là gì?

PAB“Panamanian balboa” trong tiếng Anh.

PAB là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PAB“Panamanian balboa”.

Panamanian balboa: Đồng balboa của Panama.
mã tiền tệ ISO 4217.

Giải thích ý nghĩa của PAB

PAB có nghĩa “Panamanian balboa”, dịch sang tiếng Việt là “Đồng balboa của Panama”.