PAFC là gì? Nghĩa của từ pafc

PAFC là gì?

PAFC“Plymouth Argyle Football Club” trong tiếng Anh.

PAFC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PAFC“Plymouth Argyle Football Club”.

Plymouth Argyle Football Club: Câu lạc bộ bóng đá Plymouth Argyle.

Giải thích ý nghĩa của PAFC

PAFC có nghĩa “Plymouth Argyle Football Club”, dịch sang tiếng Việt là “Câu lạc bộ bóng đá Plymouth Argyle”.