PAH là gì? Nghĩa của từ pah

PAH là gì?

PAH“Polycyclic aromatic hydrocarbon” trong tiếng Anh.

PAH là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PAH“Polycyclic aromatic hydrocarbon”.

Polycyclic aromatic hydrocarbon: Hydrocacbon thơm đa vòng.

Giải thích ý nghĩa của PAH

PAH có nghĩa “Polycyclic aromatic hydrocarbon”, dịch sang tiếng Việt là “Hydrocacbon thơm đa vòng”.