PAI là gì? Nghĩa của từ pai

PAI là gì?

PAI“PolyAmide Imide” trong tiếng Anh.

PAI là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PAI“PolyAmide Imide”.

PolyAmide Imide: PolyAmide Imide.

Một số kiểu PAI viết tắt khác:

Pre-Approval Inspection: Kiểm tra trước khi phê duyệt.
dược phẩm.

Giải thích ý nghĩa của PAI

PAI có nghĩa “PolyAmide Imide”, dịch sang tiếng Việt là “PolyAmide Imide”.