PAM là gì? Nghĩa của từ pam

PAM là gì?

PAM“Potential Acuity Meter” trong tiếng Anh.

PAM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PAM“Potential Acuity Meter”.

Potential Acuity Meter: Máy đo thị lực.

Một số kiểu PAM viết tắt khác:

Precision Attack Missile: Tên lửa tấn công chính xác.

Pulse Amplitude Modulation: Điều chế biên độ xung.

Polyacrylamide.
Tên của một loại Polyme.

Pregnancy-Associated Malaria: Sốt rét liên quan đến thai nghén.

Pneumatic Artificial Muscles: Cơ nhân tạo bằng khí nén.

Pancreatic Acinar Metaplasia: Chuyển sản tuyến tụy.

Giải thích ý nghĩa của PAM

PAM có nghĩa “Potential Acuity Meter”, dịch sang tiếng Việt là “Máy đo thị lực”.