PANDAS là gì? Nghĩa của từ pandas

PANDAS là gì?

PANDAS“Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders Associated with Streptococcal infections” trong tiếng Anh.

PANDAS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PANDAS“Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders Associated with Streptococcal infections”.

Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders Associated with Streptococcal infections: Rối loạn tâm thần kinh tự miễn ở trẻ em liên quan đến nhiễm trùng liên cầu.

Một số kiểu PANDAS viết tắt khác:

Pan-Andromeda Archaeological Survey: Khảo sát Khảo cổ học Pan-Andromeda.
PAndAS.

Giải thích ý nghĩa của PANDAS

PANDAS có nghĩa “Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders Associated with Streptococcal infections”, dịch sang tiếng Việt là “Rối loạn tâm thần kinh tự miễn ở trẻ em liên quan đến nhiễm trùng liên cầu”.