PAOK là gì? Nghĩa của từ paok

PAOK là gì?

PAOK“Panthessalonikeios Athlitikós Ómilos Konstantinoupoliton” trong tiếng Anh.

PAOK là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PAOK“Panthessalonikeios Athlitikós Ómilos Konstantinoupoliton”.

Panthessalonikeios Athlitikós Ómilos Konstantinoupoliton: Panthessalonikeios Athlitikós Ómilos Konstantinoupoliton.
tiếng Hy Lạp Πανθεσσαλονίκειος Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινοπολιτών, "Câu lạc bộ điền kinh Pan-Thessalonian của Constantinopolit".

Giải thích ý nghĩa của PAOK

PAOK có nghĩa “Panthessalonikeios Athlitikós Ómilos Konstantinoupoliton”, dịch sang tiếng Việt là “Panthessalonikeios Athlitikós Ómilos Konstantinoupoliton”.