PAPI là gì? Nghĩa của từ papi

PAPI là gì?

PAPI“Precision Approach Path Indicator” trong tiếng Anh.

PAPI là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PAPI“Precision Approach Path Indicator”.

Precision Approach Path Indicator: Chỉ báo đường dẫn tiếp cận chính xác.
hàng không.

Giải thích ý nghĩa của PAPI

PAPI có nghĩa “Precision Approach Path Indicator”, dịch sang tiếng Việt là “Chỉ báo đường dẫn tiếp cận chính xác”.