PAR là gì? Nghĩa của từ par

PAR là gì?

PAR“Paraguay” trong tiếng Anh.

PAR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PAR“Paraguay”.

Paraguay: Paraguay.
IOC và FIFA trigram, nhưng không phải ISO 3166.

Giải thích ý nghĩa của PAR

PAR có nghĩa “Paraguay”, dịch sang tiếng Việt là “Paraguay”.