PASR là gì? Nghĩa của từ pasr

PASR là gì?

PASR“Personnel Accounting and Strength Reporting” trong tiếng Anh.

PASR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PASR“Personnel Accounting and Strength Reporting”.

Personnel Accounting and Strength Reporting: Kế toán nhân sự và báo cáo sức mạnh.

Giải thích ý nghĩa của PASR

PASR có nghĩa “Personnel Accounting and Strength Reporting”, dịch sang tiếng Việt là “Kế toán nhân sự và báo cáo sức mạnh”.