PAYD là gì? Nghĩa của từ payd

PAYD là gì?

PAYD“Pay As You Drive” trong tiếng Anh.

PAYD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PAYD“Pay As You Drive”.

Pay As You Drive: Thanh toán khi bạn lái xe.

Giải thích ý nghĩa của PAYD

PAYD có nghĩa “Pay As You Drive”, dịch sang tiếng Việt là “Thanh toán khi bạn lái xe”.