PBA là gì? Nghĩa của từ pba

PBA là gì?

PBA“Philippine Basketball Association” trong tiếng Anh.

PBA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PBA“Philippine Basketball Association”.

Philippine Basketball Association: Hiệp hội bóng rổ Philippines.

Một số kiểu PBA viết tắt khác:

Professional Bowlers Association: Hiệp hội vận động viên ném bóng chuyên nghiệp.

Giải thích ý nghĩa của PBA

PBA có nghĩa “Philippine Basketball Association”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệp hội bóng rổ Philippines”.