PBR là gì? Nghĩa của từ pbr

PBR là gì?

PBR“Professional Bull Riders” trong tiếng Anh.

PBR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PBR“Professional Bull Riders”.

Professional Bull Riders: Những tay đua ngựa chuyên nghiệp.

Một số kiểu PBR viết tắt khác:

Pabst Blue Ribbon: Pabst Blue Ribbon.
nhãn hiệu bia.

Giải thích ý nghĩa của PBR

PBR có nghĩa “Professional Bull Riders”, dịch sang tiếng Việt là “Những tay đua ngựa chuyên nghiệp”.