PBS là gì? Nghĩa của từ pbs

PBS là gì?

PBS“Pharmaceutical Benefits Scheme” trong tiếng Anh.

PBS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PBS“Pharmaceutical Benefits Scheme”.

Pharmaceutical Benefits Scheme: Chương trình Phúc lợi Dược phẩm.
Úc.

Một số kiểu PBS viết tắt khác:

Public Broadcasting Service: Dịch vụ Phát thanh Công cộng.
Hoa Kỳ.

Public Broadcasting Services: Dịch vụ Phát thanh Công cộng.
Malta.

Giải thích ý nghĩa của PBS

PBS có nghĩa “Pharmaceutical Benefits Scheme”, dịch sang tiếng Việt là “Chương trình Phúc lợi Dược phẩm”.