PBT là gì? Nghĩa của từ pbt

PBT là gì?

PBT“PolyButylene Terephthalate” trong tiếng Anh.

PBT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PBT“PolyButylene Terephthalate”.

PolyButylene Terephthalate: Loại nhựa nhiệt dẻo.

Giải thích ý nghĩa của PBT

PBT có nghĩa “PolyButylene Terephthalate”, dịch sang tiếng Việt là “Loại nhựa nhiệt dẻo”.