PCBA là gì? Nghĩa của từ pcba

PCBA là gì?

PCBA“Printed Circuit Board Assembly” trong tiếng Anh.

PCBA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PCBA“Printed Circuit Board Assembly”.

Printed Circuit Board Assembly: Lắp ráp bảng mạch in.

Một số kiểu PCBA viết tắt khác:

Portable Clinical Blood Analyzer: Máy phân tích máu lâm sàng di động.

Pulaski County Bar Association: Hiệp hội luật sư hạt Pulaski.

Postville Community Benefits Alliance: Liên minh lợi ích cộng đồng Postville.

Giải thích ý nghĩa của PCBA

PCBA có nghĩa “Printed Circuit Board Assembly”, dịch sang tiếng Việt là “Lắp ráp bảng mạch in”.