PCCIP là gì? Nghĩa của từ pccip

PCCIP là gì?

PCCIP“President's Commission on Critical Infrastructure Protection” trong tiếng Anh.

PCCIP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PCCIP“President's Commission on Critical Infrastructure Protection”.

President's Commission on Critical Infrastructure Protection: Ủy ban bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng của Tổng thống.

Giải thích ý nghĩa của PCCIP

PCCIP có nghĩa “President's Commission on Critical Infrastructure Protection”, dịch sang tiếng Việt là “Ủy ban bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng của Tổng thống”.