PCH là gì? Nghĩa của từ pch

PCH là gì?

PCH“Platform Controller Hub” trong tiếng Anh.

PCH là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PCH“Platform Controller Hub”.

Platform Controller Hub: Trung tâm điều khiển nền tảng.

Một số kiểu PCH viết tắt khác:

Publishers Clearing House: Nhà xuất bản Clearing House.

Packet Clearing House: Nhà dọn gói.

Precompiled header: Tiêu đề được biên dịch trước.

Pacific Coast Highway: Đường cao tốc Bờ biển Thái Bình Dương.

Primary Children's Hospital: Bệnh viện nhi đồng.

Pacific Coast Hwy: Bờ biển Thái Bình Dương Hwy.

Purchase Community House: Mua nhà cộng đồng.

Paroxysmal Cold Hemoglobinuria: Đái huyết sắc tố lạnh kịch phát.

Perth Children's Hospital: Bệnh viện nhi Perth.

Porcupine Caribou Herd: Nhím Caribou Herd.

Portcullis House: Nhà Portcullis.

Pulmonary Capillary Hemangiomatosis: Bệnh u máu mao mạch phổi.

Press Camp Headquarters: Trụ sở Trại báo chí.

Pacific Coast Harmony: Bờ biển thái bình dương hòa hợp.

Physical channel: Kênh vật lý.

Poisson Clumping Heuristic.

Pontocerebellar hypoplasias.

Paging channel: Kênh phân trang.

Photon Counting Histogram: Biểu đồ đếm photon.

Pacific Christian on the Hill: Cơ đốc giáo Thái Bình Dương trên đồi.

Paulo Campos Hall: Hội trường Paulo Campos.

Pombe Cdc15 Homology: Pombe cdc15 tương đồng.

Probably Cause Harm: Có thể là nguyên nhân gây hại.

Plymouth Community Homes: Nhà cộng đồng Plymouth.

Giải thích ý nghĩa của PCH

PCH có nghĩa “Platform Controller Hub”, dịch sang tiếng Việt là “Trung tâm điều khiển nền tảng”.