PCI là gì? Nghĩa của từ pci

PCI là gì?

PCI“U.S. Pacific Islands Trust Territory” trong tiếng Anh.

PCI là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PCI“U.S. Pacific Islands Trust Territory”.

U.S. Pacific Islands Trust Territory: Lãnh thổ Ủy thác Quần đảo Thái Bình Dương của Hoa Kỳ.
bát quái ISO 3166, lỗi thời 1986.

Một số kiểu PCI viết tắt khác:

Peripheral Component Interconnect: Kết nối thành phần ngoại vi.
bus máy tính.

Giải thích ý nghĩa của PCI

PCI có nghĩa “U.S. Pacific Islands Trust Territory”, dịch sang tiếng Việt là “Lãnh thổ Ủy thác Quần đảo Thái Bình Dương của Hoa Kỳ”.