PCIE là gì? Nghĩa của từ pcie

PCIE là gì?

PCIE“Peripheral Component Interconnect Express” trong tiếng Anh.

PCIE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PCIE“Peripheral Component Interconnect Express”.

Peripheral Component Interconnect Express: Thành phần ngoại vi kết nối nhanh.
PCIe - bus máy tính.

Giải thích ý nghĩa của PCIE

PCIE có nghĩa “Peripheral Component Interconnect Express”, dịch sang tiếng Việt là “Thành phần ngoại vi kết nối nhanh”.